تفاهم نامه هاي كشوري

 

تفاهم نامه با خانه صنعت، معدن و تجارت

به منظور تقويت و توسعه همكاري هاي متقابل آموزشي- پژوهشي، ارتقاي بهره وري نيروي كار و كيفيت توليدات ملي تفاهم نامه اي در تاريخ 23/12/1390  بين جناب آقاي دكتر پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جناب آقاي دكتر هادي غنيمي فرد رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت منعقد گرديد.

 

 

تفاهم نامه با سازمان انرژي هاي  نو ايران  (سانا)

به منظور توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير- فرهنگ سازي جامعه به استفاده از انرژي هاي نو- آموزش و ارتقاي سطح مهارتي نيروي كار كشور در زمينه شناسايي و بومي سازي استاندارد هاي آموزش بين المللي و ايجاد مشاغل و حرفه هاي مرتبط تفاهم نامه  همكاري در تاريخ 26/4/91 في مابين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) منعقد گرديد

 

تفاهم نامه با كميسيون چشم انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

به منظور همكاري مشترك و استفاده از پتانسيلها، ظرفيتها و تواناييهاي طرفين در راستاي فراهم سازي بسترهاي لازم براي تحقق اهداف سند چشم انداز كشور در افق 1404، اين تفاهم نامه بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نمايندگي جناب آقاي دكتركورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور جناب آقاي دكتر محمدابراهيم مداحي رئيس كميسيون چشم انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 19/9/1391منعقدگرديد.

 

تفاهم نامه با مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری های کشورهای حاشیه اقیانوس هند IOR

به منظور همكاري و استفاده از ظرفيتها و تواناييهاي طرفين، اين تفاهم نامه بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نمايندگي جناب آقاي دكتر كورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جناب آقاي دكتر محمود مولي ن‍ژاد رئيس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری های کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC RCSTT) در تاريخ 4/10/91منعقد می‌گردد.

 

  تفاهم نامه با مجمع عالي نمايندگان كارگران جمهوري اسلامي ايران

به منظور توسعه همكاري هاي مشترك در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي و در راستاي اجراي مفاد اصول 28 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نمايندگي جناب آقاي دكتر كورش پرند معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مجمع عالي نمايندگان كارگران جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي جناب آقاي سيدمحمد ياراحمديان رئيس هيات مديره ي مجمع در تاريخ 20/10/91 منعقد مي گردد.

 

   تفاهم نامه با ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب ايراني

باتوجه به اهميت و ارزش گياهان دارويي در چرخه اقتصاد و تاكيد اسناد بالادستي خصوصا" نقشه جامع علمي كشور براي توسعه فرهنگ سازي و تشويق جامعه به  آموزش و يادگيري در استفاده از گياهان دارويي با شناسايي و بومي سازي  استانداردهاي آموزش بين المللي و ايجاد زمينه اشتغال در اين رشته ها اين تفاهم نامه بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب ايراني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 24/10/91 منعقد گرديد.

 

  تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامي

با توجه به ضرورت برنامه ريزي جهت توسعه منابع انساني مورد نياز طرح هاي توسعه اي در كشور و همچنين ارتقاي بهره وري نيروي كارو نيز ارتقاي صلاحيت هاي فني و حرفه اي و توانمند سازي دانشجويان براي ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي و به منظور بهره برداري بهتر از توان علمي و امكانات طرفين، اعم از فضا و تجهيزات آموزشي موجود در كشور، اين تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 3/2/1392 منعقد شده است.

 

  تفاهم نامه با ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

با توجه به اهميت و ارزش مشاغل مرتبط با فناوري ها ي زيستي در چرخه توليد و اقتصاد كشور و تاكيد اسناد بالا دستي  در توسعه اين دسته از فناوري ها، در راستاي ارتقاي سطح علمي كشور و شناسايي مشاغل و استانداردهاي آموزشي مرتبط به منظور توسعه اشتغال در اين حوزه، اين تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 4/3/1392 منعقد شده است.

 

  تفاهم نامه با ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

با توجه به اهميت و نقش فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت شبكه در توسعه زير ساخت ها ي مربوطه و تاكيد اسناد بالا دستي خصوصا سند چشم انداز بيست ساله و نقش جامع علمي در توسعه اين فناوري و به منظور شناسايي مشاغل و استانداردهاي آموزشي مرتبط و با هدف توسعه اشتغال در اين حوزه، اين تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 11/3/1392 منعقد شده است.

 

  تفاهم نامه با كميسيون ملي يونسكو- ايران

به منظور همكاري و استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي طرفين، اين تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميسيون ملي يونسكو- ايران  در تاريخ 27/3/1392 منعقد شده است.